Laqgħa tal-Kunsill Konsultattiv taż-Żgħażagħ

Monthly meeting to discuss agenda items.